Qua thanh tra việc đầu tư nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (MTQG - GNBV) và xây dựng nông thôn mới (NTM) tại huyện Mường Tè, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, qua đó, kiến nghị thu hồi số tiền hơn 308 triệu đồng.

Trung tâm huyện Mường Tè. Ảnh: Internet

Qua thanh tra các công trình do Ban Quản lý dự án (QLDA) huyện Mường Tè và một số phòng chuyên môn làm chủ đầu tư, phát hiện công tác khảo sát thiết kế tại một số dự án chất lượng chưa cao, dẫn đến một số công trình trong quá trình tổ chức thi công phải tiến hành xử lý kỹ thuật, thay đổi quy mô, thiết kế, dự toán xây lắp công trình, có công trình làm tăng tổng mức đầu tư dự toán.

Công tác đấu thầu và lựa chọn nhà thầu đối với một số gói thầu tư vấn, chưa thực hiện việc dự thảo hợp đồng gửi cho nhà thầu, thương thảo và hoàn thiện hợp đồng trước khi phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy định. Báo cáo kết quả khảo sát một số công trình chưa được chủ đầu tư phê duyệt, đơn vị tư vấn khảo sát không ghi chép nhật ký khảo sát công trình theo quy định.

Theo thanh tra tỉnh, công tác thẩm tra, phê duyệt thiết kế kinh tế kỹ thuật và tổng dự toán; công tác nghiệm thu tại một số công trình còn sai sót trong việc tính sai đơn giá vật liệu, áp sai mã hiệu, tính sai khối lượng, thi công thiếu khối lượng, sai thiết kế… với số tiền gần 420 triệu đồng.

Đối với các công trình do xã làm chủ đầu tư, đoàn thanh tra cũng chỉ ra sai phạm như: Quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã chưa đảm bảo theo Thông tư 01/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Công tác tổ chức họp thống nhất hình thức đóng góp của nhân dân trước khi trình hồ sơ thẩm định chủ trương đầu tư chưa đảm bảo.

Công trình nhà văn hóa cộng đồng xã Bum Tở do UBND xã Bum Tở làm chủ đầu tư phải thay đổi thiết kế, thay đổi quy mô dẫn đến tăng tổng mức đầu tư. Một số UBND xã không giao cho ban giám sát cộng đồng thực hiện giám sát công trình, công tác nghiệm thu công trình không có thành phần ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, trưởng bản theo quy định.

Một số công trình thiếu biên bản kiểm tra điều kiện khởi công công trình đối với đơn vị nhận thầu theo Luật Xây dựng 2014, thiếu biên bản nghiệm thu công việc, biên bản nghiệm thu vật liệu đưa vào sử dụng, chưa tổ chức nghiệm thu phần kinh phí đóng góp của nhân dân, đơn vị thi công chưa thực hiện ghi chép nhật ký thi công.

Một số dự án xã không thực hiện việc hợp đồng với tổ chức đoàn thể hoặc nhóm thợ địa phương để thi công công trình hoặc tách phần chi phí nguyên, vật liệu để chỉ thầu cho đơn vị khác là chưa đảm bảo theo quy định. Thủ tục rà soát, lựa chọn danh mục các công trình cần duy tu, bảo dưỡng hàng năm của các đơn vị được kiểm tra triển khai còn chậm, chưa có ý kiến của HĐND xã.

Hồ sơ, dự toán xây dựng, duy tu, bảo dưỡng công trình được lập, thẩm định, phê duyệt qua kiểm tra còn có hạng mục tính sai đơn giá, khối lượng với số tiền gần 96 triệu đồng.

Để xảy ra những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh chỉ rõ trách nhiệm thuộc về UBND huyện Mường Tè, Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG huyện về việc lãnh đạo, chỉ đạo. Trách nhiệm trực tiếp là các phòng, ban, UBND các xã và các cá nhân có liên quan trong việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nguồn vốn chương trình.

Thanh tra tỉnh kiến nghị, Chủ tịch UBND huyện Mường Tè tổ chức kiểm điểm, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện hỗ trợ cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình MTQG - GNBV và xây dựng NTM mới 2017 - 2018.

Chỉ đạo Ban QLDA huyện thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư xây dựng, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát có năng lực, thực hiện nghiêm báo cáo quyết toán dự án hoàn thành theo quy định.

Chỉ đạo UBND các xã tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng công trình. Thu hồi nộp ngân sách hơn 308 triệu đồng, giảm trừ thanh toán số tiền hơn 210 triệu đồng.

PV0 nhận xét:

Post a Comment

Liên Hệ Chúng Tôi